Loading...
Untitled Document

LPG Drammen er en del av LPG Gruppen.

LPG står for Liquefied Petroleum Gas og er betegnelsen på flytende gass under trykk. LPG er en fellesbetegnelse for våtgassene propan og butan som er naturlige biprodukter fra raffineringen og foredlingen av rikgass og olje i et råoljeraffineri.

LPG utgjør cirka 5 % av råoljen som kommer til raffineriet, og anses for å være et toppdestillat på samme nivå som bensin. LPG er i utgangspunktet en gass, men blir flytende når den er under trykk i flasker eller tank. Når gassen slippes fri går den fra flytende form til dampform, utvider den seg 250 ganger.

I praksis betyr det at én liter flytende gass blir 250 liter dampformet gass. LPG er helt luktfri, men det tilsettes et luktestoff (merkaptan) slik at eventuelle gasslekkasjer kan spores.

LPG fyllestasjon

LPG Gruppen opererer flere lokale gasstasjoner i Norge. LPG Drammen er stolt innehaver av én Autogass fyllestasjon som er plassert på vår adresse i Nedre Eikervei 26, 3045 Drammen.

LPG Drammen sine kunder kan selv hente alt fra 2kg primusflasker til 33kg industribeholdere på våre lokale stasjoner eller gjøre avtale om direkte levering.

Flaskeautomat

LPG Drammen leverer både gass og gassflasker i alle størrelser til svært gunstig pris. Våre privat og bedriftskunder er alltid velkomne innom LPG Drammen mer informasjon. LPG Drammen opererer også automatiske flaskeautomater, der privatkunder selv kan bytte sin gassflaske utenom stasjonenes åpningstider.

Produksjon

I dag genereres cirka 66 prosent LPG fra rikgass eller naturgass, mens cirka 34 prosent raffineres fra råolje. Norge er Europas største produsent og eksportør av LPG. Så lenge det produseres olje og naturgass og LPG er et biprodukt av dette, er det viktig at den brukes og ikke går til spille.

Miljø 

LPG er et av de reneste fossile brennstoffene på markedet og avgir ved forbrenning langt mindre CO2 enn fyringsolje. LPG er ikke giftig og brenner lett, stabilt og sotfritt. Som et lavkarbon og lavt forurensende brennstoff, er LPG anerkjent av regjeringer rundt om i verden fordi produktet bidrar til bedre innendørs og utendørs luftkvalitet og reduserte drivhusgasser. Takket være lave utslippsverdier av blant annet CO2, nitrogenoksider (NOx) og svovel (SO2), og betydelig redusert partikkelutslipp, gir konvertering fra olje til LPG betydelige miljøgevinster.

Brukervennlighet 

Som varme- og energikilde er LPG både høyeffektiv og meget regulerbar. Det er en fleksibel energikilde med høy nytteverdi og lave vedlikeholdskostnader. Det gjør LPG til en kostnadseffektiv energikilde som er bærekraftig og enkel å kombinere med andre teknologier og energiformer.

Hvor ren er gassen?

Vår gass er produserte på norsk sokkel og er levert av Flogas (tidl. Statoil) som er den reneste gassen i Europa, ja kanskje i hele verden.  Denne gassen er raffinert med naturgass som utgangspunkt, og det massive nedkjølte fjellagret i Stenungsund muliggjør til oss leveranser av denne rene propanen.

Hvem leverer gassen? 

Vår gass blir levert av Flogas AS. Flogas er Skandinavias største leverandør av propan og i over 40 år en komplett partner for norsk industri og husholdninger.

Untitled Document